algemene voorwaarden


Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op de huurovereenkomst van de genoemde verhuur artikelen, welke is gesloten tussen verhuurder Kinderfeestje verhuur Marloes en de huurder.
 
Huurprijs:
De huurprijs voor de genoemde verhuur artikelen (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) dient voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Dit kan contant alleen bij afleveren of vooraf door een overboeking. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Pinnen is ook mogelijk. 
 
Legitimatie:
De huurder is verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan de verhuurder te verstrekken, wanneer de verhuurder hierom vraagt.
 
Huurperiode:
De huurperiode staat vermeld in de huurovereenkomst (of offerte) tussen verhuurder Kinderfeestje verhuur Marloes en de huurder. Indien de datum en of tijden worden overschreden is de huurder aan de verhuurder een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd, ter hoogte van 100% van het in de huurovereenkomst afgesproken huurbedrag. Bij te vroeg terug bezorgen moet er toch de volledige huursom worden betaald.
 
Huurperiode verlengen:
De huurder kan in overleg met de verhuurder de huurtermijn verlengen, tenzij het gehuurde artikel al is verhuurd aan een andere huurder.
 
Ophalen en retourneren:
Indien de huurder een huurartikel komt ophalen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van het gehuurde artikel. In de overeenkomst staat op welk adres en tijdstip het gehuurde artikel kan worden opgehaald en terug gebracht.
 
Bezorgen:
Indien er een bezorging overeengekomen is, dan wordt de genoemde verhuurartikel(en) afgeleverd op de dag van gebruik of een dag ervoor en weer opgehaald op de dag zelf of de dag na de huurperiode. Wanneer wij de gehuurde artikel(en) komen bezorgen en weer op komen halen dient er ten alle tijde iemand aanwezig te zijn, om de gehuurde artikelen in ontvangst te nemen en aan ons af te leveren. De plek waar wij de gehuurde artikel(en)  afleveren of ophalen, dient makkelijk toegankelijk te zijn. .Wij komen dan op de dag van gebruik de gehuurde artikelen bezorgen en weer ophalen. Voor informatie over onze bezorgkosten verwijzen wij u graag naar de link informatie en klik op bezorgservice.
 
Beperking gebruik:
Het is niet toegestaan de gehuurde artikelen aan derden te verhuren, mits anders overeengekomen. De huurder mag geen veranderingen aan het gehuurde object aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of een andere wijze van bewerken van de gehuurde artikel(en) is niet toegestaan. Bij opzettelijk bewerken, op welke wijze dan ook.
 
Schade ontstaan aan het gehuurde object of diefstal:
Indien er aan het gehuurde artikel schade is ontstaan, dient u dit ons direct te melden. De verhuurder heeft dan het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen. 
 
Aansprakelijkheid huurder: 
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan her gehuurde artikel is toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder. Indien er aan het gehuurde artikel schade is ontstaan, dient u dit ons direct te melden. De huurder is verplicht om maatregelen te nemen om schade aan het gehuurde artikel te voorkomen.
 
Vrijwaring voor schade:
De huurder vrijwaart Kinderfeestje verhuur Marloes voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht uitvloeien uit het gebruik van het gehuurde artikel. Betreden van de gehuurde artikelen is dan ook op eigen risico. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel.
 
Gebruiksregels:
De huurder dient op de hoogte te zijn van de gebruiksregels van springkussens en opblaasbare attracties, deze kunt u vinden onder de link informatie.