veilligheid regels springkussens


Hieronder staan een aantal veiligheid regels die gelden, gedurende de tijd dan een luchtkussen in gebruik is cq opgezet staat.

 1. Het luchtkussen dient na het opzetten gecontroleerd te worden, de huurder zal direct contact op moeten nemen met de verhuurder   wat hij zij heeft geconstateerd.
 2. Het luchtkussen dient na het opzetten en gecontroleerd is, vast gezet worden met haringen  en/of spanbanden.
 3. Dek bij regen de stroomaansluiting af.
 4. Bij een stroomstoring direct de deelnemers op het luchtkussen verwijderen.
 5. Bij windkracht 5 dient het luchtkussen buiten gebruik genomen worden en laat men het kussen leeg lopen.
 6. Bij extreem warm weer raden wij de deelnemers aan beschermende kleding te dragen ter voorkoming van schaaf/brandwonden.
 7. Deelnemers met brillen, beugels doen deze af of uit, anders betreden zij het luchtkussen op eigen risico.
 8. De luchtkussens dienen onder toezicht te blijven van een volwassen persoon en mag het luchtkussen niet onbeheerd achterlaten.
 9. De springkussens zijn bestemd voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, tenzij andere leeftijden vermeld staan. 
 10. Op de springkussens mogen maximaal het aangegeven aantal  kinderen of max. 450 kg. 
 11. De luchtkussens mogen niet worden betreen met schoenen, etenswaren, drank, schmink, kauwgom, dieren en scherpe voorwerpen.
 12. Het is niet toegestaan de luchtkussens te betreden met schoenen, scherpe voorwerpen, drank en etenswaar, etc. 
 13. Het is niet toegestaan salto's te maken, op randen in en op het  kussen te klimmen / te gaan zitten. Op glijbanen (slides) is het niet toegestaan bommetjes te maken of naar beneden te springen, hierdoor loopt men het risico gelanceerd te worden en buiten het luchtkussen terecht te komen met alle gevolgen van dien! Ook is het verboden om op de buik en met het hoofd naar beneden te glijden!
 14. Betreden van het luchtkussen is op eigen risico.
 15. De huurder en gebruikers van de luchtkussens  kan op geen enkele wijze Kinderfeestje verhuur Marloes of haar rechtspersonen aansprakelijk stelllen, voor schade, welke tijdens het gebruik ontstaat aan goederen en persoon.
 16. -De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat aan het gehuurde gedurende de huurtijd